O Lefthanders

Naše malé vinárstvo Lefthanders winery vzniklo v roku 2016. Zakladateľmi sú dvaja nadšení hobby vinári.

Mgr. Ľudovít Frno - vinohradníctvu a vinárstvu sa venuje už viac ako 25 rokov, víno sa v jeho rodine dorábalo vždy, už jeho starý otec bol povolaním vinohradník a vinár. Po skončení kariéry v štátnej službe je jeho hlavnou náplňou práce starostlivosť o vinice a naše vinárstvo.

Druhým zakladateľom je RNDr. Tomáš Szemes PhD. - pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, patrí k popredným molekulárnym biológom na Slovensku. Okrem toho že je milovníkom dobrého vína, je zanieteným vedcom so záujmom aj o pestovanie viniča a skúmaním jeho chorôb.

Keďže sú obaja ľaváci (tiež ich deti) aj ich vinárstvo nazvali Lefthanders, teda ľaváci. Spoločne s ich rodinnými príslušníkmi obrábajú približne 1 ha vinohradov, kde sú dominantnými odrodami Rulandské Biele, Chardonnay a Müller Thurgau. Hrozno ostatných odrôd starostlivo vyberajú a nakupujú od kvalitných pestovateľov. Usilujú sa vyrobiť víno kombináciou tradičných postupov s využitím moderných poznatkov a technologických zariadení.